Anvendelses

Plastristen og med evt. tilvalgte understøtninger, kan med fordel anvendes til følgende:
 
 
Biologisk rensning af lugt indeholdt i damp
Bund i rensningsanlæg (slambund)
Biofilter
Bioenergi
Bund i Bioanlæg
Anlæg mod lugtgener
Brodæk
Til sikring af depotrum ved skybrud med gulvhøjde fra 8 - 150 cm.
Gulv i våde tekniske rum
Hævet gulv (så tekniske installationer kan placeres under gulvet)
Gulv i stald (Gris - får - fjerkræ osv.)
Strandsti (adgangsvej for handikap)
Gasrensning
Gangområde ved skurvogne, skurvognsbyer
Gangområde ved byggepladser
Sti i vådområde
Mile kompostering
Midlertidig fortov
Tagterrasse
Fiskedam
Hævet servicegulv
Badebro
Oversvømmelsessikring i kælderrum
Pulterrums gulv
Fugtsikring
Sau og geit plastrista
Stald
og meget mere, det er kun fantasien der sætter grænser
 
Se billeder under "Referencebilleder"
 
 
 
TTE Plast/Smunck | CVR: 28217501  | Tlf.: +45 8684 5555 | mail@sbpl.dk